ZUP design d.o.o.

Zupdesign

Splošni pogoji poslovanja

ZUP DESIGN, reklamno podjetje, d.o.o., Predoslje 142, 4000 Kranj.

1. SPLOŠNO:

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na naročila in sodelovnja ter morebitne ostale storitve, kjer je kot ponudnik izvajanja storitev navedeno podjetje ZUP DESIGN, reklamno podjetje, d.o.o., Predoslje 142, 4000 Kranj. Odpoved potrditve naročila ali izogibanje plačilu s strani naročnika, s sklicevanjem na njegove pogoje, ni sprejemljiva in veljavna. Drugačni pogoji so veljavni le v primeru, da so bili pisno potrjeni z naše strani.

Vse spremembe naročila so veljavne le v pisni obliki.

Za naročila z dostavo tretji stranki, se naročnik, ki je oddal naročilo, smatra za odgovornega.

Morebitne kršitve ali zlorabe identitete bomo dosledno prijavljali pristojnim organom in jih kazensko preganjali.

se strinjate z zaračunavanjem vseh storitev

2. ODDAJA NAROČILA, OSEBNO NAROČANJE IN PREVZEM:

Naročilo naročnik odda preko telefona, v samem podjetju ali v pisni obliki oz. po elektronski pošti. Z  naročilom oblikovanja osnutkov in drugih predlog smatramo, da je naročnik seznanjen s temi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Vsi naročeni popravki, korekture in končne verzije oblikovanja poslane preko elektronske pošte iz stani ponudnika veljajo za pravno formalnoveljavno naročilo. Z  naročilom se naročnik strinja z zaračunavanjem vseh naročenih storitev inse brezpogojno obvezuje, da bo naročilo poravnal v dogovorjenem roku (z brezobrestnim avansom/predplačilom, po povzetju oz. ob prevzemu, po fakturi z valuto). Naročnik se strinja, da je v primeru zamude plačila ZUP DESIGN, reklamno podjetje, d.o.o. upravičena do nadomestila za uporabo izdelka in vračila dodatnih stroškov opominjanja ali izterjave.

 

3. OPOZORILA / PREKLIC NAROČILA:

Vzorčne predloge/osnutki izdelkov lahko odstopajo od končnega videza in so informativne narave. Po oddaji naročila le-tega ni mogoče preklicati brez poravnave nastalih stroškov.

ODSTOP OD NAROČILA: Ko naročnik odda naročilo stopi s podjetjem ZUP DESIGN, reklamno podjetje, d.o.o. v obligacijsko razmerje, naš sprejem naročila šteje za prvo opravljeno storitev in nastanek stroška. Minimalen strošek je lahko obdelava naročila po veljavnem ceniku oz. 10 EUR + ddv, kar je večje. V kolikor naročnik odstopi od naročila je dolžan povrniti najmanj ta strošek, v kolikor pa so bile opravljene tudi druge storitve pa tudi v celoti vse opravljeno do trenutka preklica naročila.

 

 4. LASTNIŠTVO, AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICA DO UPORABE:

Vse tekstovne, grafične in ostale vsebine so last podjetja ZUP DESIGN, reklamno podjetje, d.o.o. in jih brez pisnega soglasja lastnika ni dovoljeno uporabljati, kopirati, shranjevati na ali drugače razmnoževati. Za grafično pripravo / oblikovanje, ki jih izvedemo za naročnika, še posebej grafične predloge, slike in oznake, predloge, itd., so vse pravice (avtorske pravice) izključno izvajalčeve – last podjetja ZUP DESIGN, reklamno podjetje, d.o.o.. Pri tem naročnik plača le izvedbo samega dela, ne pa pravice do intelektualne lastnine, še posebej ne za pravico do nadaljnjega kopiranja. Dostava ogledne elektronske verzije posamezne oblike stranki ne daje pravice do uporabe tega motiva v katerekoli druge namene kot je naročilo tiska pri podjetju ZUP DESIGN, reklamno podjetje, d.o.o., razen če to ni drugače opredeljeno. V primeru kršitve tega določila lahkoZUP DESIGN, reklamno podjetje, d.o.o. zaračuna naročniku ustrezno uporabnino dela. Avtorske pravice se lahko prenesejo na naročnika ali tretjo stranko po plačilu, če je tako določeno v obliki pisnega dogovora. V tem primeru se pravice prenesejo v lastništvo naročnika/tretje stranke le s plačilom dogovorjene vsote. Vsi izdelki, motivi in ostalo avtorsko delo do popolnega poplačila obveznosti ostajajo last podjetja ZUP DESIGN, reklamno podjetje, d.o.o.. V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico do zaračunavanja stroškov uporabe za obdobje neplačanih obveznosti. Naročnik je izključno odgovoren če so pri izvedbi naročila kršene pravice tretje stranke, še posebej avtorske. Naročnik izjavlja, da ima pravice za kopiranje in reprodukcijo predloženih podatkov. Naročnik prevzema odgovornost za vse morebitne zahtevke tretje stranke do podjetja ZUP DESIGN, reklamno podjetje, d.o.o., v zvezi s kršitvami na tem področju.

 

5. OBRAČUN STROŠKOV:

Izvajalec bo svojo storitev obračunal skladno z veljavnim cenikom ali dogovorjeni ponudbi. Običajno se k vrednosti naročila v primeru dela na terenu prišteje še strošek kilometrine. Za morebitne napake ne odgovarjamo. Pred potrditvijo naročila zahtevajte točno ponudbo oz. izračun stroškov, sicer reklamacije stroškov izdelave niso upravičene. Vse storitvene aktivnosti (oblikovanje, grafična priprava ali dodelava) zaračunamo glede na porabljen čas, po veljavni urni tarifi v pol urnih intervalih. Po poslanem prvem vpogledu se vsako izmenjano sporočilo s spremembami, dopolnitvami in popravki obračuna najmanj kot 1 grafična enota ure (30 minut). Plačilo naročnik poravna po opravljeni storitvi. Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani in zanje ne prevzemamo odgovornosti.

  

6. REKLAMACIJE:

Rok za reklamacijo je 7 dni od prevzema blaga ali storitve oz. prejema blaga ali opravljene storitve. V primeru reklamacije mora naročnik poslati pisno obrazložitvijo reklamacije preko elektronske pošte ali pisno na sedež podjetja. Reklamacije sprejemamo le v pisni obliki. V kolikor je reklamacija neupravičena, ali oddana po izteku 10 dnevnega roka od dneva izdaje računa (ne glede na datum prevzema), bomo takšno reklamacijo zavrnili. Morebitna izogibanja plačilu obveznosti bomo izterjali sodno in za stroške bremenili naročnika.

 

7. VAROVANJE PODATKOV:

Vse posredovane podatke bomo hranili skladno z zakonodajo in internimi akti o varstvu podatkov ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam, uporabljali pa izključno za potrebe poslovanja podjetja ZUP DESIGN, reklamno podjetje, d.o.o.. Pridržujemo si pravico do objave imena naročnika na naši spletni strani in naši Facebook strani.

 

8. PRAVNI PODUK:

Z oddajo naročila smatramo, da je naročnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Pri reševanju morebitnih reklamacij in nesporazumov velja izključno pisna komunikacija med strankama, zato vas prosimo, da ob osebnem obisku ali posvetu ponovite vaše zahteve v pisni obliki. V kolikor določeni pogoji zgoraj navedenih Splošnih pogojev poslovanja postanejo v celoti ali delno neveljavni, so preostali pogoji nadalje veljavni. Neveljavni pogoji se nadomestijo z zakonskimi predpisi. V kolikor morebitni spori niso rešljivi sporazumno, je za to pristojno sodišče v Kranju.


Splošni pogoji poslovanja so v veljavi od 1.7.2019

Copy link
Powered by Social Snap